Slide 1
ברוכים הבאים לניהול ואחזקות ערדום
Slide 2
בלב מדבר רחב ידיים של אזור הערבה
Slide 3
שימוש באגרוטכנולוגיה חדשנית ומתקדמת
Slide 4
מגוון רחב של שירותים וחברות
Slide 5
יישום מחקרים מדעיים עבור סביבות מדבר

אגרוטכנולוגיה מתקדמת

בערדום אנחנו שמים דגש מיוחד על יעילות השימוש במים, אדמה והון אנושי. אנו מאמצים שיטות מודרניות וחדשניות לחקלאות תוך שיתוף פעולה עם חברות הי-טק.

מגוון רחב של שירותים

אנו מציעים מגוון רחב של שירותים באמצעות חברות שותפות או בבעלות ישירה, כגון מעבדה חקלאית לבדיקות, חומרי ריבוי, שירותי תקשורת ולוגיסטיקה ועוד.

מחקר ופיתוח

ערדום מארחת פעילויות מדעיות מגוונות במחקר יישומי ומתקדם בחקלאות בסביבה המדברית, המתמקד בזיהוי הצרכים וסדרי העדיפויות הרלוונטיים של החקלאות באזור.

ערדום פועלת באזור הערבה הדרומית לקידום רווחת תושבי האזור

בואו לגלות את מגוון הפעילויות והפרויקטים שלנו!

מבחר ממגוון פעילותינו

אוריינטציה טכנולוגית

אנחנו מיישמים שיטות, מערכות והתקנים חדשניים שהינם תוצאה של ידע מדעי, לפיתוח נוסף של אזורנו.

מחקר ופיתוח באנרגיה אלטרנטיבית

המטרה היא להפוך את האזור למרכז בינלאומי למחקר ופיתוח של טכנולוגיות המייצרות אנרגיה מתחדשת. הפרויקט שואף להפוך את האזור לעצמאי אנרגטית, וללא פליטת דלקים ופחמן עד שנת 2020.

מודעות סביבתית

אנו מחויבים באופן מלא להגנה על איכות הסביבה של אזורנו. אזור חבל אילות הינו מדבר רחב ידיים ובו בעלי חיים וצמחיה ייחודיים ולעתים אף נדירים. כל הפעילות שלנו לוקחת בחשבון את נכסי הטבע האלה.

פתרונות תקשורת

אנחנו מפעילים ציוד מחשבים ותקשורת לאחסון, שליפה שידור וטיפול בנתונים, בהקשר של עסקים ושימוש אישי באזור ובארץ.

מחויבות לקהילה

כקונצרן אזורי, יש לערדום מחויבות גדולה להיטיב עם הקהילות שאנו חיים בתוכן ולמענן. מחויבות זו מושרשת בלב של חברי צוות שלנו.

שיתוף פעולה

בערדום אנחנו פועלים על פי תפיסה הגורסת כי באמצעות שיתוף פעולה ניתן להגיע לתוצאות מיטביות. באזור זה במיוחד, אך כמובן הדבר נכון לכל מקום, שיתופי פעולה בין יישובים וגופים אזוריים מאפשרים למקסם את התוצרת, את חלקו של היצרן ואת חלקו של החקלאי בשרשרת הערך.