התארגנות גד"ש

התארגנות גד”ש הינה מסגרת לפעילות מקצועית וארגונית של מגדלי הירקות באחריות ובמימון המגדלים.

יעדים:

 • קידום ענף הירקות בערבה הדרומית
 • תיאום בין מגדלי הירקות לצורך העברת מידע והעשרת הידע

דרכי הפעולה:

 • קיום מפגשים להעברת מידע מקצועי, גיבוש עמדות בנושאים משותפים, שיתוף ידע וניסיון
 • חיזוק הקשר והגברת המעורבות ותיאום בין כל החוליות העוסקות בענף – המגדלים, ההדרכה, המו”פ והשיווק.

פעילות ההתארגנות:

 • ייצוג המגדלים בפורומים שונים כגון: שולחנות גידול במסגרת מועצת הצמחים וארגון מגדלי ירקות
 • השתתפות בדיונים במשרד החקלאות
 • הנהלת מו”פ רחבה
 • הנהלה של “ערבה נקיה”
 • טיפול וריכוז של הזמנות תשומות כגון זרעים ובצלצל כולל ליווי גידולם בצפון הארץ עד אספקתם לחלק מהמגדלים בערבה הדרומית
 • ליווי ביקורים רשמיים של גופים שונים ( ארגון מגדלי ירקות, מועצת הצמחים, משרד החקלאות)
 • ליווי סיורים לימודיים של מגדלי ירקות מאזורים אחרים
 • מעורבות וליווי של נסיונות המתבצעים במשקים בנושאים רלוונטיים כגון הגנת הצומח, מיכון, וממשק גידול

את ההתארגנות מנהל דרול ג’ילט.