ועדה חקלאית

 

הועדה החקלאית היא אחת מועדות המועצה האזורית.
הועדה החקלאית עוסקת בטיפול וייצוג של קיבוצי הערבה בכל הקשור לתחום החקלאות על פניו הרבים.
במסגרת הועדה החקלאית פועלות שלוש התארגנויות ענפיות: