אגודת המים ערדום

אגודת המים ערדום קמה ביזמת עשרת קיבוצי הערבה.
האגודה עוסקת בנושאים הבאים :
א. טיפול וייצוג קיבוצי הערבה בכל הקשור למים לחקלאות ולבית
ב. ייזום פעולות פיתוח מקורות מים חדשים ביחד עם רשות המים, משרד החקלאות ומקורות.
ג. ניהול לוח המים האזורי לחקלאות
ד. האגודה הקימה את מפעל קולחי אילת המספק את קולחי העיר אילת להשקייה חקלאית ומתפעלת אותו.

במסגרת אגודת מהמים והועדה החקלאית הוקם מפעל קולחי אילת. מפעל זה הוקם על מנת לתת פיתרון לסילוק קולחי אילת. עד הקמת המפעל רוב הביוב של אילת זרם למפרץ. בשנת 1995 נחנך מפעל הקולחין שדאג להביא את מי הקולחין אל מטעי התמרים עד קו רוחב יוטבתה. במסגרת המפעל הונח קו פלדה 24 אינצ’, הוקמו שני מאגרים בנפח כולל של 2 מיליון קוב. תחנת שאיבה גדולה תחנת הכלרה ומתקן סינון. מאז 1995 סיפקה אגודת המים מעל 100 מיליון מטרים מעוקבים של מי קולחין.

המפעל הוקם ע”י המועצה האוזרית חבל אילות ועיריית אילת.

את מפעל הקולחין מנהל נחשון יחזקאל מקיבוץ יוטבתה
במסגרת ההקמה נבנתה מערכת בקרה משוכללת המאפשרת לעקוב אחרי כל הפרמטרים של התפעול של מערכת הקולחין.

המטעים מושקים באישור משרד הבריאות.