התארגנות רפת

בהתארגנות הרפת שותפות כל רפתות האזור: אליפז, סמר, יטבתה, גרופית, נוה חריף, לוטן ויהל.

מטרת ההתארגנות היא לשפר את התוצאות של הרפתות ולהינות ממינוף הידע המשותף ואיחוד כוחות.

בשנת 2015 לאור יציאת קטורה מענף הרפת, ולאור הרעה נוספת בתוצאות ענף החלב בארץ בכלל (ובערבה בפרט) הוחלט להקים פיילוט (בניהול חברת פרוג’קט בר) במטרה לשפר את רווחיות הרפתות בערבה בצורה משמעותית. הפיילוט הוקם בשיתוף מועצת החלב, ארגון מגדלי הבקר ושה”ם (שירות הדרכה ומקצוע) ובתמיכת מחלבת יטבתה.

בערבה הדרומית 7 רפתות המייצרות כ-25 מיליון ליטרים חלב בשנה. כל רפתות הערבה הדרומית משווקות את החלב המיוצר בהן למחלבת יטבתה.
התנאים המיוחדים בערבה, הכוללים חום קיצוני בחודשי הקיץ, מקשים הן על תנובת החלב של הפרות והן על יכולת ההתעברות של הפרות, דבר שביחד עם המרחק הגדול מייצר אתגר להרוויח בדומה לרפתות ביתר אזורי הארץ.