התארגנות תמרים

ארגון מגדלי התמרים של ערדום מספק פלטפורמה מקצועית וארגונית עבור מגדלי התמרים של אזור הערבה. המגדלים נפגשים באופן קבוע כדי לחלוק ידע ומידע ולדון במטרות של כל מטע ובמטרות כלל אזוריות.

התארגנות התמרים עובדת בשיתוף פעולה עם יועצי משרד החקלאות, עם המרכז למחקר ופיתוח ועם בית האריזה המשותף לאריזת התוצרת.

הארגון מייצג את חבריו בפורומים אזוריים וארציים.

הפורום מנוהל על ידי ליסה סלומון.