ערדום חמרי ריבוי

ערדום חומרי ריבוי עוסק בשיווק שום מזן “שני” לריבוי בשלב זה למגדלי השום בישראל.

בתאגיד שותפים 4 חברים: הקיבוצים אליפז, יטבתה וגרופית שכולם מגדלים יחד כ- 200 טון לשנה וניהול ואחזקות ערדום.

התאגיד ממנף את הבידוד של האזור משום הבר, ומייצר שום נקי מוירוסים שמגדיל את היבול למגדל ב 40% ע”י “שינניות” נקיות מוירוסים ולכן גדולות יותר .

חומרי הריבוי של התאגיד פותחו על ידי מו”פ ערבה דרומית ומהווים כיום מקור לשום המגודל על ידי התאגיד.

התאגיד נעזר במחקרי המו”פ כדי לשפר את גידול השום, מיונו ואיחסונו בתנאים נאותים שישמרו על חיוניותו ויתרונותיו ויבטיחו המשך נקיונו מוירוסים.

בכוונת התאגיד לבדוק אפשרות הגדלת שטחי הגידול ע”י מציאת לקוחות נוספים בארץ ובחו”ל.

התאגיד מנוהל על ידי מר ינון ניר, ומלווה באגרונום דרול ג’ילט.