שותפות תמרים נוה חריף –ערדום

שותפות נוה-חריף-ערדום החלה בשנת 2007. בעקבות עלויות הקמה גבוהות במיוחד של מטעי תמרים, חיפש קיבוץ נוה-חריף שותף כלכלי. את הכפפה הרים דובי קדישאי, מנכ”ל ערדום דאז והתקבלה ההחלטה בערדום להיכנס לשותפות.

כיום השותפות כוללת כ-400 דונמים של תמרים מסוג מג’הול. 200 דונמים באזור קיבוץ אליפז ובתפעולו ו-200 דונמים נוספים באזור קיבוץ לוטן ובתפעולו.

החל משנת 2012 נותנים המטעים יבול, כאשר בגדיד הראשון שווקו כ-5 טון תמרים. הגדיד האחרון (נכון לינואר 2016) הניב כ-75 טון והצפי לשנת 2016 הוא כ-100 טון תמרי מג’הול.

כל הפרי של השותפות נארז ע”י בית האריזה של ערדום ומשווק ע”י הדקלאים.

השותפות מנוהלת ע”י נציגי נוה-חריף – עופר צעירי ויגאל אלון וע”י נציגי חברת ערדום ניהול ואחזקות עדית גרפונקל (מנכלי”ת) ומרים סגל (מנהלת כספים).